} Phòng Công nghệ Vi sinh

Chức năng và nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu cơ bản về sinh lý, sinh hóa nấm.
 • Thuần dưỡng và phát triển một số loài nấm nội ngoại nhập có giá trị kinh tế và dược liệu.
 • Xây dựng bộ giống vi sinh vật và nấm.
 • Nghiên cứu cơ bản về sinh lý, sinh hóa vi sinh vật, công nghệ vi sinh trong việc bảo vệ môi trường, chế biến và bảo quản thực phẩm.
 • Tham gia đào tạo nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ.

Hoạt động chuyên môn:

 • Tiến hành các nghiên cứu điều tra khu hệ nấm lớn vùng Tây Nguyên theo hướng đa dạng sinh học:
  • Sưu tập và xây dựng bộ tiêu bản giống nấm lớn Tây Nguyên (Bộ mẫu bảo quản trong dung dịch và bộ mẫu khô; Định danh bằng hình thái giải phẫu, sinh học phân tử)
  • Xây dựng bộ bách thảo giống nấm lớn Tây Nguyên.
  • Nghiên cứu sâu vào nhóm nấm ký sinh côn trùng – chi Cordyceps và các chi liên quan. Chú trọng hướng đối kháng sinh học và hoạt chất tự nhiên.
 • Nghiên cứu các loại vi nấm gây bệnh trên cây trồng.
 • Thực hiện các nghiên cứu cơ bản về công nghệ vi sinh vật trong bảo vệ môi trường, chế biến và bảo quản thực phẩm.
 • Triển khai các nghiên cứu ứng dụng trên cơ sở kết quả của các nghiên cứu cơ bản:
  • Nuôi trồng thu quả thể theo hướng nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng giống nấm, chất lượng sản phẩm. Tập trung nghiên cứu khảo sát các điều kiện sinh lý sinh hóa của các loài, các chủng giống địa phương có các tính chất ưu việt về năng suất, chất lượng.
  • Nghiên cứu nuôi trồng thu sinh khối các loài nấm có chứa các hoạt chất tự nhiên quý.
  • Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng các loài nấm ăn, nấm làm thuốc có nguồn gốc nước ngoài có giá trị dinh dưỡng, giá trị thương mại cao.
  • Xây dựng một Trung tâm Nấm thuộc phòng công nghệ vi sinh có đầy đủ năng lực thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, có thể nuôi trồng các loài nấm khác nhau trên quy mô pilot. Có khả năng hoàn thiện và chuyển giao công nghệ nuôi trồng các loài nấm, đồng thời có thể sản xuất giống nấm, phôi nấm, compost trồng nấm có chất lượng cao cung cấp cho nông dân Đà lạt và các vùng lân cận.

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=buy-non-plagiarized-essay&ba=2 http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=online-essay-helpers&how=6 Trưởng phòng:

impossible is often untried essay

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=essay-key-points&how=6 http://www.isss-india.org/bin/behavioral-statistics-help.html Phó trưởng phòng: http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=custom-writing-service&how=6 ThS. Phan Hữu Hùng ĐT: 0915853116  Email: follow site This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. see url http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=essays-in-economics-james-tobin&how=6 click Cán bộ nghiên cứu:

an essay concerning human understanding online
http://www.isss-india.org/bin/american-revolution-essays.html Họ tên cán bộ order of the phoenix theme essays Chức danh source Học hàm - Học vị http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=double-spaced-essay-example&cj=8 Lĩnh vực nghiên cứu 9th grade term paper Điện thoại https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=homeworkhelponline-biz&ba=2 Email
Phạm Nữ Kim Hoàng Nghiên cứu viên Thạc sĩ Quản lý môi trường 0918583307 http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=division-analysis-essay-outline&cj=8 watch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Hữu Hùng Nghiên cứu viên Thạc sĩ Sinh học 0915853116 parabola homework assignment help http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=how-to-make-my-essay-longer&cj=8 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Nhã Hòa Nghiên cứu viên Thạc sĩ Công nghệ Vi sinh 01213460087 https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=good-thesis-statement&ba=2 http://www.isss-india.org/bin/michigan-dissertations.html This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống Kê

408175
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
328
2199
403780
75006
12094
408175

Your IP: 54.221.131.67
2018-02-24 00:02