Mục đích của kế hoạch là giúp thanh niên nắm vững pháp luật, cập nhật văn bản pháp luật liên quan đến công tác, học tập, vui chơi, giải trí; nắm được các thông tin về tình hình thực hiện pháp luật, nâng cao năng lực vận dụng thi hành pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015; Công văn số 801/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quyết định số 551/QĐ-KHCNVN ngày 07/5/2012 về việc ban hành kế hoạch Phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2012 – 2015.

Mục đích của kế hoạch là giúp thanh niên nắm vững pháp luật, cập nhật văn bản pháp luật liên quan đến công tác, học tập, vui chơi, giải trí; nắm được các thông tin về tình hình thực hiện pháp luật, nâng cao năng lực vận dụng thi hành pháp luật. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức cũng như trong hành động của Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nội dung kế hoạch (tải về)

Thống Kê

1497351
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
265
139
2470
1492967
1285
9518
1497351

Your IP: 34.204.198.244
2020-07-05 10:26