Phái đoàn Wallonie – Bruselles tại Việt Nam có thông báo việc chuẩn bị kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp giữa Việt nam và vùng Wallonie – Bruxelles, giai đoạn 2013 – 2015, vào tháng 11/2012.

Phái đoàn Wallonie – Bruselles tại Việt Nam có thông báo việc chuẩn bị kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp giữa Việt nam và vùng Wallonie – Bruxelles, giai đoạn 2013 – 2015, vào tháng 11/2012.

Cán bộ khoa học quan tâm, gửi đề xuất dự án đến ban Hợp tác quốc tế trước ngày 10/7/2012.

Các lĩnh vực hợp tác:

-       Khoa học đời sống;

-       Cơ khí;

-       Vận tải, hậu cần;

-       Nông lương;

-       Môi trường và Công nghệ xanh;

-       Hàng không, vũ trụ.

Chi tiết liên hệ CVC. Vũ Thị Thuận, Ban Hợp tác quốc tế. ĐT: 04.37911259 hoặc 0904136927

Phái đoàn Wallonie – Bruselles tại Việt Nam có thông báo việc chuẩn bị kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp giữa Việt nam và vùng Wallonie – Bruxelles, giai đoạn 2013 – 2015, vào tháng 11/2012.

Cán bộ khoa học quan tâm, gửi đề xuất dự án đến ban Hợp tác quốc tế trước ngày 10/7/2012.

Các lĩnh vực hợp tác:

-       Khoa học đời sống;

-       Cơ khí;

-       Vận tải, hậu cần;

-       Nông lương;

-       Môi trường và Công nghệ xanh;

-       Hàng không, vũ trụ.

Chi tiết liên hệ CVC. Vũ Thị Thuận, Ban Hợp tác quốc tế. ĐT: 04.37911259 hoặc 0904136927

Phái đoàn Wallonie – Bruselles tại Việt Nam có thông báo việc chuẩn bị kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp giữa Việt nam và vùng Wallonie – Bruxelles, giai đoạn 2013 – 2015, vào tháng 11/2012.

Cán bộ khoa học quan tâm, gửi đề xuất dự án đến ban Hợp tác quốc tế trước ngày 10/7/2012.

Các lĩnh vực hợp tác:

-       Khoa học đời sống;

-       Cơ khí;

-       Vận tải, hậu cần;

-       Nông lương;

-       Môi trường và Công nghệ xanh;

-       Hàng không, vũ trụ.

Chi tiết liên hệ CVC. Vũ Thị Thuận, Ban Hợp tác quốc tế. ĐT: 04.37911259 hoặc 0904136927

Phái đoàn Wallonie – Bruselles tại Việt Nam có thông báo việc chuẩn bị kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp giữa Việt nam và vùng Wallonie – Bruxelles, giai đoạn 2013 – 2015, vào tháng 11/2012.

Cán bộ khoa học quan tâm, gửi đề xuất dự án đến ban Hợp tác quốc tế trước ngày 10/7/2012.

Các lĩnh vực hợp tác:

-       Khoa học đời sống;

-       Cơ khí;

-       Vận tải, hậu cần;

-       Nông lương;

-       Môi trường và Công nghệ xanh;

-       Hàng không, vũ trụ.

Chi tiết liên hệ CVC. Vũ Thị Thuận, Ban Hợp tác quốc tế. ĐT: 04.37911259 hoặc 0904136927

Phái đoàn Wallonie – Bruselles tại Việt Nam có thông báo việc chuẩn bị kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp giữa Việt nam và vùng Wallonie – Bruxelles, giai đoạn 2013 – 2015, vào tháng 11/2012.

Cán bộ khoa học quan tâm, gửi đề xuất dự án đến ban Hợp tác quốc tế trước ngày 10/7/2012.

Các lĩnh vực hợp tác:

-       Khoa học đời sống;

-       Cơ khí;

-       Vận tải, hậu cần;

-       Nông lương;

-       Môi trường và Công nghệ xanh;

-       Hàng không, vũ trụ.

Chi tiết liên hệ CVC. Vũ Thị Thuận, Ban Hợp tác quốc tế. ĐT: 04.37911259 hoặc 0904136927

Thống Kê

1497735
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
163
486
649
1494881
1669
9518
1497735

Your IP: 35.175.133.127
2020-07-06 17:03