Mục đích của Hội thảo là làm cho toàn bộ Chi bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Viện nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Ngày 18/9/2012, Chi bộ Viện Sinh học Tây Nguyên đã tổ chức Hội thảo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “ Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” . Mục đích của Hội thảo là làm cho toàn bộ Chi bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Viện nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Hội thảo đã diễn ra với 09 tham luận của 07 phòng chuyên môn, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Viện. Hầu hết các tham luận rất sâu sắc, thiết thực gắn lời dạy của Bác với cuộc sống hằng ngày, với công việc nghiên cứu, và gắn với hoạt động của toàn cơ quan.

Thông qua hội thảo, cán bộ viên chức của Viện hiểu rõ hơn về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và nâng cao nhận thức về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

-                      Phẩm chất chính trị: Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của Viện KHCNVN và Viện Sinh học Tây Nguyên. Không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

-                      Đạo đức lối sống: Thực hành “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Có lối sống giản dị gần gũi, đoàn kết. Chống chủ nghĩa phô trương hình thức, chống tham nhũng, lãng phí, dối trá, hối lộ, bê tha trụy lạc, chạy theo danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân bất chính, lạm dụng quyền lực.

-                      Trách nhiệm nghề nghiệp: Tâm huyết, tận tụy với công việc. Chủ động thực hiện kế hoạch nghiên cứu, kế hoạch công tác, luôn tìm tòi, sáng tạo trong công việc, trong nghiên cứu khoa học, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu.

-                      Ý thức tổ chức, kỷ luật: Nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức. Thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

 

Thống Kê

1497348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
262
139
2467
1492967
1282
9518
1497348

Your IP: 34.204.198.244
2020-07-05 10:24