Ngày 06/02/2015, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động cơ quan năm 2014

 Năm 2014, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đã hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.
- Về Nghiên cứu Khoa học:
           Năm 2014, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên chủ trì thực hiện 13 đề tài  trong đó 04 đề tài cấp Nhà nước (03 đề tài thuộc chương trình Tây Nguyên 3 và 01 đề tài thuộc Chương trình giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), 01 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia ,01 Dự án SXTN cấp Viện KHCNVN, 01 đề tài nhánh thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 và 06 đề tài cơ sở.
            Có 01 đề tài thuộc chương trình Tây Nguyên 3 đã nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại Khá, 04 đề tài cơ sở nghiệm thu đạt loại Xuất Sắc            
           Trong năm, Viện có 62 công trình khoa học được công bố trong đó có 04 công trình đăng tạp chí quốc tế, 40 công trình đăng tạp chí trong nước, 17 công trình trong các hội thảo khoa học và 01 sách chuyên khảo
- Về đào tạo:
             Hiện nay, Viện có 12 viên chức đang làm Nghiên cứu sinh (04 nước ngoài, 08 trong nước), 06 viên chức đang học cao học. Trong năm, có 01 viên chức bảo vệ thành công luận văn cao học.

             Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên tham gia phối hợp đào tạo, hiện nay có 07 NCS, 06 học viên cao học, 01 sinh viên đại học đang hoàn thành luận văn tại đơn vị.

- Về thi dua khen thưởng:

 + 43 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
+ 06 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến (TT Phòng Quản lý Tổng hợp, TT Phòng Hóa học các hợp chất thiên nhiên, TT Phòng Bảo tàng, TT phòng Tài nguyên thực vật, TT phòng Công nghệ Vi sinh, TT phòng Sinh học phân tử và chọn tạo giống Cây trồng)
+ 02 cá nhân và 01 tập thể được tặng Giấy khen của Viện trưởng (TS. Nông Văn Duy, ThS. Phan Hữu Hùng và TT phòng Hóa học các hợp chất thiên nhiên)
+ 04 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (TS. Lê Thị Châu, TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan, ThS. Nguyễn Thị Phương Mai, ThS. Nguyễn Bá Nam)
+ 01 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (TS. Lê Thị Châu)
+ Tập thể Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua của Viện Hàn lâm

 

Thống Kê

1497762
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
486
676
1494881
1696
9518
1497762

Your IP: 35.175.133.127
2020-07-06 18:06