Ngày 25/8/2017, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Viện.

Tại Hội nghị, Đồng chí Ôn Hải Điệp, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Viện đã được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cũng như trao đổi những vấn đề có liên quan đến thực tiễn công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

 

 

Thống Kê

1497344
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
139
2463
1492967
1278
9518
1497344

Your IP: 34.204.198.244
2020-07-05 10:12