Sáng ngày 15/01/2021, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021.

Thay mặt Ban lãnh đạo cơ quan, TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đã thông qua Báo cáo tổng kết năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

- Về kết quả hoạt động nghiên cứu: Năm 2020, Viện triển khai thực hiện 02 đề tài thuộc chương trình Tây Nguyên 2016-2020 (TN18/C09 và TN18/T08) về cơ bản đã hoàn thành các sản phẩm và sẽ tiến hành nghiệm thu trong năm 2021, 04 đề tài Nafosted trong đó có 01 đề tài đã nghiệm thu, 01 dự án thành phần thuộc dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở, 02 đề tài cấp Viện Hàn lâm thuộc 7 hướng ưu tiên, 02 đề tài cấp tỉnh Lâm Đồng, 05 đề tài cấp cơ sở và 02 đề tài cơ sở trẻ.

- Về kết quả xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ: Dự án “Sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng Sinh học” đã thanh toán, thanh lý hợp đồng “Xây dựng nội dung và thiết kế kịch bản trưng bày” với nhà thầu Cultural Innovations Limited (CI) với số tiền 860.000.000 đồng (giải ngân 100% theo kế hoạch). Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu hóa sinh thực vật” với kinh phí được phê duyệt là 26,5 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2020-2022. Kinh phí cấp năm 2020 là 6 tỷ đồng. Trong năm 2020, Viện đã hoàn thành công tác đấu thầu qua mạng gói thầu số 1 của Dự án. Hoàn thành hợp đồng mua sắm thiết bị theo đúng tiến độ, đưa 10 thiết bị vào vận hành, khai thác sử dụng. Hoàn thành thanh toán các gói thầu tư vấn. Giải ngân 100% vốn đầu tư theo kế hoạch.

- Về kết quả hợp tác quốc tế: Trong năm, 01 chuyên gia người Hàn Quốc sang làm việc tại Viện.

- Về đào tạo: Viện đã tuyển mới được 05 nghiên cứu sinh. Hiện nay, Viện có 05 viên chức đang làm nghiên cứu sinh, trong đó có 02 trong nước, 03 ở nước ngoài.

- Về thông tin, xuất bản: Trong năm, Viện có 34 công trình công bố, trong đó 14 công bố quốc tế, 20 công bố trong nước.

- Về công tác duy tu, bảo quản mẫu vật tại Bảo tàng Sinh học: Bảo tàng đã sưu tầm và chế tác được 01 mẫu trưng bày Kỳ đà vân, Hoẵng Nam bộ; 02 mẫu trưng bày Chim chào mào; 01 mẫu nhồi bông và tiêu bản xương Bò tót. Trong năm, Bảo tàng Sinh học đón trên 50 ngàn lượt khách đến tham quan, học tập.

Nhìn chung, trong năm 2020 Viện cơ bản đã hoàn thành các kế hoạch đề ra, các đề tài, dự án đã được triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo các sản phẩm theo như đăng ký về công bố, triển khai với một số kết quả tốt.

Một số kế hoạch đã được Ban lãnh đạo dự kiến triển khai với các công việc chính như sau:

- Về kế hoạch Khoa học công nghệ: Năm 2021, Viện triển khai thực hiện 2 đề tài thuộc chương trình Tây Nguyên 2016-2020, 3 đề tài Nafosted, 1 đề tài cấp Viện Hàn lâm thuộc 7 hướng, 01 đề tài cấp tỉnh Lâm Đồng và mở mới 1 đề tài Nafosted.

- Về kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị: Mở mới Dự án sửa chữa nâng cấp Bảo tàng Sinh học. Tiếp tục triển khai Dự án tăng cường trang thiết bị: “Tăng cường năng lực nghiên cứu Hóa sinh thực vật”. Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thiết bị theo kế hoạch được giao.

- Về kế hoạch hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, xuất bản: Xây dựng các đề tài hợp tác quốc tế, cử viên chức tham dự đào tạo nghiên cứu sinh trong và ngoài nước để tăng cường tiềm lực đội ngũ cán bộ khoa học của Viện. Tiếp tục triển khai công tác đào tạo sau đại học, tuyển sinh TS và ThS.

Bên cạnh công tác tổng kết năm và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021, Viện NCKHTN cũng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng giành cho những tập thể và cá nhân có thành tích tốt, đóng góp tiêu biểu trong công tác nghiên cứu, hoạt động đoàn thể.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Khen thưởng tập thể lao động tiên tiến

Khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc

Tặng giấy khen đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Khen thưởng tổ Công đoàn vững mạnh, xuất sắc

Tin: Phạm Văn Huyến

Thống Kê

1489877
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
401
1461
1485244
5027
6294
1489877

Your IP: 3.239.56.184
2021-05-14 03:00