Vào sáng ngày 6/5/2021, Chi bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Tại hội nghị, các cán bộ, viên chức của Viện đã được nghe đồng chí Trần Đức Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Đà Lạt - truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Đức Nam cũng thông tin về tình hình quan hệ hợp tác quốc tế của nước ta cũng như các vấn đề thời sự khác của đất nước như tình hình dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ.

Thông qua tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản từ đó tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin: Thu Hiền

Thống Kê

1557311
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
278
351
629
1554127
8232
6537
1557311

Your IP: 23.20.20.52
2022-01-24 13:49