Ngày 12/01/2015, Chương trình Tây Nguyên 3 đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài:"Ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi bò sữa cao sản tại Tây Nguyên" (thuộc Chương trình Tây Nguyên 3, Mã đề tài TN3/CO2)do TS. Lê Thị Châu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên làm chủ nhiệm đề tài)

Đề tài "Ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi bò sữa cao sản tại Tây Nguyên" do TS. Lê Thị Châu làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Khoa học làm cơ quan chủ trì, được thực hiện từ 10/2011 đến 9/2014, với sự phối hợp của Viện Công nghệ Sinh học, Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

Mục tiêu đề tài:

- Nhân nhanh đàn bò sữa cao sản, nâng cao chất lượng con giống bò sữa tại Tây Nguyên trên cơ sở ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi với đàn bò hiện có tại Lâm Đồng.

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho địa phương

Đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

- Có 102 bê được sinh ra bằng cấy phôi từ bò bố mẹ có năng suất sữa trên 6000 kg/chu kì 300 ngày.

- Sản xuất được 116 phôi in vivo và 200 phôi in vitro.

- Xây dựng các phương pháp sản xuất phôi bò cao sản in vivo; phương pháp gây siêu bài noãn; phương pháp gây động dục đồng pha; phương pháp cấy phôi tươi, cấy phôi đông lạnh; phương pháp sản xuất phôi bò cao sản in vitro.

- Có 04 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia.

- Đào tạo 3 thạc sĩ và góp phần đào tạo 01 tiến sĩ. Có 4 lớp tập huấn.

- Có 02 thỏa thuận chuyển giao công nghệ cho 02 công ty

Đề tài được hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá  xếp loại Khá

Thống Kê

1497320
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
234
139
2439
1492967
1254
9518
1497320

Your IP: 34.204.198.244
2020-07-05 09:32