Hoàng thảo Trần kim (Dendrobium trankimianum T. Yukawa) được công bố đầu tiên vào năm 2004. Đây là loài hoa đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam, đặc điểm của loài này là hoa trắng, thân cao 3 – 40 cm, hoa 1 – 2 chiếc, to 4 – 5 cm, mọc ở các đốt gần ngọn và nở vào mùa Xuân. Theo Averyanov và đồng tác giả (2016) thì D. trankimianum T. Yukawa dự kiến sẽ được xếp trong tình trạng CR theo sách đỏ IUCN. Để góp phần vào công tác bảo tồn nguồn gen cũng như hướng tới việc nhân nhanh cây con phục vụ thương mại hóa, phòng Tài nguyên Thực vật đã triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu nhân giống lan Hoàng thảo Trần kim – Dendrobium trankimianum T. Yukawa”.

 

Hoàng thảo Trần kim (Dendrobium trankimianum T. Yukawa)

Đề tài đã thu được kết quả cụ thể như sau: Khử trùng mẫu sử dụng Streptomycine 2‰ trong 5 phút, sau đó khử lại bằng HgCl2 1‰ (vài giọt Tween 80) trong 8 phút cho tỷ lệ mẫu sống cao nhất đạt 90,87%. Môi trường MS bổ sung 2,0 mg/l BA kết hợp 0,5 mg/l NAA (90,11% mẫu tạo PLB, số PLB/mẫu cấy là 10,24) hoặc môi trường MS bổ sung 1,5 mg/l TDZ kết hợp 0,5 mg/l NAA (92,06% mẫu tạo PLB, số PLB/mẫu cấy là 14,11) là thích hợp nhất cho sự hình thành protocorm. Môi trường nuôi cấy MS bổ sung thêm 1,5 mg/l BA (22,35 chồi/cụm, chiều cao chồi đạt 1,96 cm) và môi trường nuôi cấy MS bổ sung 60 g chuối chín/l (25,11 chồi/cụm, chiều cao chồi đạt 2,12 cm) đều là những môi trường thích hợp cho nhân nhanh cụm chồi. Chồi in vitro được cấy trên môi trường ½MS bổ sung IAA, IBA và NAA để cảm ứng tạo rễ. Nồng độ NAA 0,5 mg/l là nồng độ tối ưu cho sự tạo rễ hình thành cây in vitro hoàn chỉnh (7,91 rễ/chồi, chiều dài rễ đạt 4,01 cm, 98,51% chồi ra rễ). Sau 60 ngày chuyển cây con in vitro vào vườn ươm, giá thể phù hợp là giá thể Dớn và sử dụng phân bón qua lá Growmore Humic acid 322 là thích hợp ở giai đoạn vườn ươm của D. trankimianum T. Yukawa. Cuối cùng nhóm nghiên cứu thực hiện thành công khi đưa 1000 cây con sống ngoài vườn ươm.

Các kết quả của đề tài đã góp phần bổ sung các dữ liệu cần thiết về nhân giống cũng như bước đầu cho các nghiên cứu sâu hơn về sự sinh trưởng và phát triển ở giai đoạn tiếp theo, và nghiên cứu các phương pháp bảo tồn nuôi trồng bán hoang dã loài D. trankimianum T. Yukawa.

Tin: H’Yon Nie Bing

Thống Kê

1489879
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
401
1463
1485244
5029
6294
1489879

Your IP: 66.249.69.195
2021-05-14 03:07