Căn cứ công văn số 1764/VHL-TCCB ngày 23/8/2018 của Ban Tổ chức – Cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên thông báo cụ thể như sau:

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2018: 03 chỉ tiêu.
 2. Về vị trí tuyển dụng:
 • 01 Nghiên cứu viên (Hạng III), mã số V.05.01.03, phòng Công nghệ Vi sinh.
 • 01 Nghiên cứu viên (Hạng III), mã số V.05.01.03, phòng Hóa học hợp các hợp chất thiên nhiên.
 • 01 Nghiên cứu viên (Hạng III), mã số V.05.01.03, phòng Sinh học phân tử và chọn tạo giống cây trồng.
 1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

a. Điều kiện chung: Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 • Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật tốt.

b. Điều kiện cụ thể về văn bằng, chứng chỉ đúng các chuyên ngành sau:

 • Phòng Công nghệ Vi sinh: Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tiến sĩ (tuyển trưởng nhóm nghiên cứu), ngành Sinh học thực nghiệm.
 • Phòng Hóa học các hợp chất thiên nhiên: Thạc sĩ trở lên (chuyên ngành Hóa hữu cơ hoặc Hóa phân tích).
 • Phòng Sinh học phân tử và chọn tạo giống cây trồng: Tiến sĩ, ngành Công nghệ Sinh học thực vật, có trên 2 năm kinh nghiệm và có ít nhất 1 công bố trên tạp chí quốc tế (ISI).
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương trở lên.
 • Có chứng chỉ (tin học) ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

c. Hồ sơ dự tuyển:

 • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện dược khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 • 03 ảnh 3cm x 4cm.
 • Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 25cm x 32cm (ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ);

Đối với thí sinh mới tốt nghiệp có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình nhưng chưa cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp để tham gia đăng ký nộp hồ sơ và tham gia dự tuyển, khi trúng tuyển và nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định, nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ.

Người dự tuyển nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì thời gian nộp hồ sơ là ngày theo dấu bưu điện. Người dự tuyển phải nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định.

 1. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

a. Hình thức tuyển dụng: Hình thức tuyển dụng là xét tuyển.

b. Nội dung xét tuyển:

Xét hồ sơ dự tuyển và kết quả học tập:

 • Hồ sơ dự tuyển phải có đầy đủ các thành phần quy định như trên.
 • Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

Thực hành chuyên môn: Gồm 02 phần thi như sau:

 • Người dự xét tuyển viết một bài hoặc thực hành tên máy tính theo chủ đề do tiểu ban chấm thực hành chuyên môn.
 • Phỏng vấn: trả lời phỏng vấn về chuyên môn do Tiểu ban chấm thực hành chuyên môn thực hiện.

c. Cách tính điểm:

 • Điểm học tập được xác định bằng bình quân kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người xét tuyển ở trình độ Đại học hoặc sau Đại học và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01;
 • Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01;
 • Điểm thực hành chuyên môn được xác định bằng trung bình cộng của tất cả các thành viên Tiểu ban chấm thực hành chuyên môn đối với 2 phần thi và được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 02.
 • Tổng điểm xét tuyển = Điểm học tập nhân hệ số 01 + Điểm tốt nghiệp (hoặc điểm bảo vệ luận văn) nhân hệ số 01 + Điểm thực hành chuyên môn nhân hệ số 02./.

Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt ( ĐT: 0263 3822078) trước ngày 15/11/2018.

Thống Kê

1498734
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
61
203
1648
1494881
2668
9518
1498734

Your IP: 3.235.22.210
2020-07-10 09:35