Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-VHL ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên;

Căn cứ Luật Viên chức 2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Công văn số 06/VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Công văn số 474/VHL-TCCB ngày 22/3/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên;

 Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-NCKHTN ngày 01/6/2021 của của Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng và Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên gồm 03 ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Giao cho Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, gửi thông báo công nhận kết quả tuyển dụng tới người trúng tuyển và hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo đúng quy định.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng và các ông bà có trên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Vị trí

 
 

I

Phòng  Hóa học các hợp chất thiên nhiên

 

1

Nguyễn Hữu Hương Duyên

08/07/1995

Nghiên cứu viên

 

II

Phòng Công nghệ Vi Sinh

 

1

Trần Kim Diệp

31/01/1989

Nghiên cứu viên

 

2

Ngô Đức Hòa

15/02/1997

Nghiên cứu viên

 
Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
Địa chỉ nhận hổ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt (ĐT: 0263 3822078).
Attachments:
Download this file (261_QD_NCKHTN.pdf)261_QD_NCKHTN.pdf[ ]979 kB

Thống Kê

1640202
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
667
1311
1634068
2421
17952
1640202

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-06 00:19