Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kết quả tóm tắt

Định loại và đánh giá mối quan hệ di truyền của các mẫu Rái cá tại Bảo tàng Sinh học dựa trên phân tích trình tự gen ty thể

TS. Nguyễn Thị Phương Mai

12 tháng

(01/2019– 12/2019)

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nhằm nâng cao chất lượng cây giống lan thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) trong nuôi cấy in vitro

TS. Vũ Quốc Luận

12 tháng

(01/2019– 12/2019)

 

Nghiên cứu nhân giống in vitro và sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc chi (Chrysanthemum indicum L.) tại Đà Lạt – Lâm Đồng

TS. Phan Xuân Huyên

12 tháng

(01/2019– 12/2019)

 

Nghiên cứu hóa học loài Uvaria hamiltonii Hook. f. & Thomson (Annonaceaae)

ThS. Phạm Văn Huyến

12 tháng

(01/2019– 12/2019)

 

Nghiên cứu  nhân giống in vitro lan hài Đà Lạt (Paphiopedilum dalatense)

ThS. Trần Thái Vinh

12 tháng

(01/2019– 12/2019)

 

Nghiên cứu nuôi trồng nấm ký sinh côn trùng Isaria tenuipes được phát hiện ở núi Langbian – Đà Lạt

ThS. Phan Nhã Hòa

12 tháng

(01/2019– 12/2019)

 

Ảnh hưởng của nano kim loại lên khả năng phát sinh hình thái cây Thu hải đường (Begonia tuberous) nuôi cấy in vitro

TS. Hoàng Thanh Tùng

12 tháng

(01/2020– 12/2020)

 

Nghiên cứu hóa học dịch chiết phân đoạn nước từ loài Magnolia lamdongensis (Magnoliaceae)

ThS. Phạm Văn Huyến

12 tháng

(01/2020– 12/2020)

 

Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của các mẫu mang lớn (Muntiacus vuquangensis Wemmer, 1998) tại Bảo tàng Sinh học dựa trên phân tích trình tự gen ty thể

ThS. Hà Thanh Tùng

12 tháng

(01/2020– 12/2020)

 

Nghiên cứu tái sinh và sinh trưởng chồi in vitro cây việt quất (Vaccinium myrtillus Linn.)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hằng

12 tháng

(01/2020– 12/2020)

 

Nghiên cứu thành phần loài Tre và giá trị sử dụng của chúng ở Lâm Đồng

ThS. Trần Thái Vinh

12 tháng

(01/2020– 12/2020)

 

Thử hoạt tính kháng vi khuẩn Helicobacter pylori của một số mẫu thực vật ở Lâm Đồng

ThS. Phan Nhã Hòa

12 tháng

(01/2020– 12/2020)

 

Ảnh hưởng của nano kim loại lên khả năng phát sinh hình thái cây Thu hải đường (Begonia tuberous) nuôi cấy in vitro

TS. Hoàng Thanh Tùng

12 tháng

(01/2021– 12/2021)

 

Nghiên cứu hóa học dịch chiết phân đoạn nước từ loài Magnolia lamdongensis (Magnoliaceae)

ThS. Phạm Văn Huyến

12 tháng

(01/2021– 12/2021)

 

Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của các mẫu mang lớn (Muntiacus vuquangensis Wemmer, 1998) tại Bảo tàng Sinh học dựa trên phân tích trình tự gen ty thể

ThS. Hà Thanh Tùng

12 tháng

(01/2021– 12/2021)

 

Nghiên cứu tái sinh và sinh trưởng chồi in vitro cây việt quất (Vaccinium myrtillus Linn.)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hằng

12 tháng

(01/2021– 12/2021)

 

Nghiên cứu thành phần loài Tre và giá trị sử dụng của chúng ở Lâm Đồng

ThS. Trần Thái Vinh

12 tháng

(01/2021– 12/2021)

 

Thử hoạt tính kháng vi khuẩn Helicobacter pylori của một số mẫu thực vật ở Lâm Đồng

ThS. Phan Nhã Hòa

12 tháng

(01/2021– 12/2021)

 

Đánh giá sự biến đổi di truyền gene cytochrome b của các mẫu bò tót (Bos gaurus) tại Bảo tàng Sinh học

TS. Nguyễn Thị Phương Mai

12 tháng

(01/2022– 12/2022)

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nano bạc, coban và sắt lên sự sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý – sinh hóa của cây African violet nuôi cấy in vitro

TS. Hoàng Thanh Tùng

12 tháng

(01/2022– 12/2022)

 

Nghiên cứu khả năng tái sinh cây tầm bóp Nam Mỹ (Physalis peruviana Linnaeus) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

TS. Phan Xuân Huyên

12 tháng

(01/2022– 12/2022)

 

Nghiên cứu thành phần dịch chiết phân đoạn phân cực thấp và trung bình từ loài Magnolia lamdongenisi (Magnoliaceae)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

12 tháng

(01/2022– 12/2022)

 

Nghiên cứu thành phần dịch chiết phân đoạn phân cực cao từ loài Magnolia tieppii (Magnoliaceae)

ThS. Trần Thị Ngọc Hạnh

12 tháng

(01/2022– 12/2022)

 

Vi nhân giống lan Huyết nhung trơn (Renanthera imschootiana Rolfe) thông qua nuôi cấy PLB

ThS. H’Yon Niê Bing

12 tháng

(01/2022– 12/2022)

 

Hiện tượng bất thường trong nuôi cấy in vitro một số cây thân gỗ và cây hoa

TS. Hoàng Thanh Tùng

12 tháng

(01/2023– 12/2023)

 

Nghiên cứu quy trình nuôi trồng cây lan kim tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. và Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie) theo hướng canh tác hữu cơ

TS. Phan Xuân Huyên

12 tháng

(01/2023– 12/2023)

 

Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của các mẫu Mi núi Bà (Laniellus langianis) dựa trên phân tích trình tự gen ty thể”

TS. Nguyễn Thị

 Phương Mai

12 tháng

(01/2023– 12/2023)

 

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài chi Luisia Gaud. phân bố ở Lâm Đồng

ThS. Vũ Kim Công

12 tháng

(01/2023– 12/2023)

 

Thống Kê

1947623
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
470
493
963
1943447
7609
8215
1947623

Your IP: 34.236.134.129
2024-02-26 19:04